Waar gaat dit over

Het gaat over ontzorging, het wegnemen van zorgen over wat er gebeurt als je alleen bent, of alleen woont. Een toenemend verschijnsel bij vergrijzing van de mensen.
Een sociale functie die eenvoudig en vooral goedkoop kan worden geboden, met hulp van uw eigen omgeving, buurt, gezondheidscentrum, zorgverzekeraar en vooral de vrijwilligers die dit mogelijk maken, en daarmee een bijdrage leveren aan onze maatschappij.
Een traject waarin ook vooral actieve mensen een rol spelen, waarin serviceclubs kunnen helpen met het opzetten, inrichten, en promoten.

Deelname

Deelname betekent zowel passief als actief deelnemen. U let op uw buren en de buren op U. Beiden vervullen een rol.
De kern van HIER BEN IK WEER is het levensteken dat U iedere periode zelf moet afgeven. De periode kunt U zelf instellen. Eens per dag, 3 keer per dag, een maal in de week. Dat leggen we vast en de levenstekens ook. Mocht U niet reageren met een levensteken dan begint het protocol te werken zoals U dat heeft ingevuld.
De 'centrale' onderneemt de eerste telefonische actie en waarschuwt uw eerste alarmpersoon, die over een sleutel beschikt, en die gevraagd wordt om direct terug te melden wat er aan de hand is. Loos alarm, ook goed, volgende keer komen we weer.

Voordelen

Een groot voordeel is het vertrouwen dat familie en Uzelf krijgt in de wetenschap dat als er iets met U gebeurt het snel ontdekt wordt.
Als het levensteken niet kan worden verzonden, dan gaat HIER BEN IK WEER ervan uit dat er iets loos is en gaat tot actie over.
De rust te weten dat U uw zaken heeft geregeld en dat niet allemaal zelf heeft moeten bedenken. HIER BEN IK WEER helpt bij het vergaren van de gegevens die nodig zijn.
Risico's worden kleiner, snelle hulp is in het belang van U en van de maatschappij.

Centralisten voor de 'centrale'

Naast helpers die het veld ingaan hebben we mensen nodig die op de alarmen gaan letten. Hoe meer centralisten hoe beter.
Centralisten letten op het alarmscherm en behandelen een alarm zodra dat optreedt Zij waarschuwen de helpers.
Als helper kunt U ook centralist zijn, en als deelnemer kan dat ook. Hoe meer deelnemers ook centralist willen zijn hoe beter.
Klik op deze link om in te schrijven als centralist.

Wat heb je nodig?

Minimaal 1 persoon bij u in de buurt die gewaarschuwd kan worden en snel ter plaatse kan zijn met de sleutel van uw huis.
Een telefoon voor hen die geen PC met internetverbinding hebben. Daarmee geeft U uw levensteken aan HIER BEN IK WEER.
Een pc/tablet/smartphone met internet, waarmee U de HIER BEN IK WEER site bezoekt en uw levensteken afgeeft.
Een kleine bijdrage voor het project, x,-- euro in de maand.

En als het goed loopt en het zorgkantoor, de verzekeraars en het WMO loket ontdekken dat dit een sociaal en nuttig eigenhulp circuit is waardoor extra uitgaven voorkomen worden, dan is het denkbaar mogelijk dat zij geinteresseerd raken en de kosten of een deel daarvan opbrengen voor hen die de x,-- euro per jaar niet kunnen missen.

© Interessent. De website is beschikbaar gesteld door Interessent.